100 jautājumi

Mēs esam iztrādājuši 100 jautājumu testu par un ap medībām. Noskaidro cik zinošs tu esi. Tests vari mēģināt aizpildīt jau šobrīd. Rezultātos būs izskaidroti tie jautājumi, kuros tu kļūdījies. Pamēģini un uzzini vairāk par medībām.

Tests aktīvs no 22.05.2022. – 22.05.2023.

100 Jautājumi par medībām

Aizpildi testu par medībām un pārliecinies par savām zināšanām

1 / 100

Vai taisnība, ka lai izvestu no Latvijas valsts medību trofejas ir nepieciešama atļauja?

2 / 100

Kas ir raķelis?

3 / 100

Cik daudz ūdensputnu sugas ir medījamas Latvijā?

4 / 100

Kurš no medību rīkiem ir atļauts?

5 / 100

Kuru no minētajiem vistvedīgajiem putniem nav atļauts medīt?

6 / 100

Cik mazuļu visbiežāk ir lapsas metienā?

7 / 100

Kura no baložu sugām nav medījama?

8 / 100

Kuras medījamo dzīvnieku sugas galvaskausus nevērtē kā trofeju?

9 / 100

Kas ir CIC?

10 / 100

Vai Āfrikas cūku mēris apdraud Latvijā mītošās meža cūkas?

11 / 100

Kurš normatīvais akts nosaka medību saimniecības pamatnoteikumus?

12 / 100

Galvenie lapsu dabīgie ienaidnieki?

13 / 100

Kura koku suga ir vispiemērotākā medību infrastruktūras būvēm?

14 / 100

Kurš no minētajiem objektiem nav uzskatāms par medību infrastruktūru?

15 / 100

Kura Latvijā medījamā dzīvnieka āda tiek vērtēta kā trofeja?

16 / 100

Kurā laikā aļņiem notiek riests

17 / 100

Kuram dzīvniekam ir gara sāniski saplacināta un gandrīz pilnīgi kaila aste?

18 / 100

Kurš no zaķiem Latvijā sastopams vairāk?

19 / 100

Kurai no kategorijām pieskaitāms jenotsuns?

20 / 100

Kāda medību suņu grupa nepastāv?

21 / 100

Vai meža kuiļa ilkņi ir trofeja?

22 / 100

Kādas ir divas aļņu ragu pamatformas?

23 / 100

Vai nomedītajiem pārnadžiem vecumu var noteikt pēc zobu nodiluma?

24 / 100

Vai lūšu pēdās ir redzami nagu nospiedumi?

25 / 100

Kas ir trihineloze un vai ar to slimo cilvēki?

26 / 100

Kuram grauzējam ir saplacināta airveida aste, kas pārklāta ar ragvielas plāksnītēm un vajadzības gadījumā kalpo kā trešais atbalsta punkts?

27 / 100

Ko sauc par “vārnu kājām”?

28 / 100

Ar medību rīkiem nav atļauts medīt?

29 / 100

Kas ir mednieks?

30 / 100

Medību sezona ir periods no?

31 / 100

Medībās atļauts izmantot tikai?

32 / 100

Kas ir medību pārskats?

33 / 100

Vai medību vadītāja pienākums ir nodrošināt medību organizāciju un norisi?

34 / 100

Vai pret trakumsērgu ir pieejama vakcīna?

35 / 100

Vai sāls laizītava ir uzskatāma par dzīvnieku barotavu?

36 / 100

Vai likumā pastāv kādi nosacījumi saistībā ar mednieku apģērbu medībās?

37 / 100

Pret ko jābūt vakcinētam medību sunim?

38 / 100

Kam mednieki tic?

39 / 100

Kādu dzīvnieku ragi Latvijā tiek vērtēti kā trofejas?

40 / 100

Kuru no zosīm Latvijā nav atļauts medīt?

41 / 100

Kā sauc meža masīva daļas, kurās notiek medības ar dzinējiem?

42 / 100

No kāda vecuma personai ir iespēja piedalīties medībās ar dzinējiem kā dzinējam?

43 / 100

Vai fotografēt medījumu ir neētiski?

44 / 100

Kas jādara, ja atrasts vai nomedīts gredzenots putns?

45 / 100

Kas ir medību saimniecība?

46 / 100

Kāpēc mednieki medībās izmanto tālmērus?

47 / 100

Kurš no minētajiem dzīvniekiem guļ ziemas miegu?

48 / 100

Kurā laikā staltbriežu buļļi lielākoties nomet ragus?

49 / 100

Pārnadžu pārliekas savairošanās rezultātā tie?

50 / 100

Lai attīstītu medību saimniecību, ir izveidots?

51 / 100

Par ko liecina medību nelaimes gadījumu analīze?

52 / 100

Kuru no minētajiem putniem nedrīkst medīt?

53 / 100

Kuru minēto medījamo dzīvnieku medības riesta laikā ir atļautas un mednieku vidū ļoti iecienītas?

54 / 100

Kas ir vārnas un žagatas pamatbarība?

55 / 100

Kura no minētajām dzīvnieku sugām nav atgremotājs?

56 / 100

Kas ir čoks?

57 / 100

Vai bīgli ir medību suņi?

58 / 100

Vai taisnība, ka Latvijā ir izstrādāts mednieku ētikas kodekss?

59 / 100

Kuriem plēsējiem abi vecāki rūpējas par mazuļiem?

60 / 100

Cik ilgs ir grūnības periods stirnai?

61 / 100

Kādas krāsas “spogulis” astes apvidū ir stirnai?

62 / 100

Kādā vecumā vilki sasniedz dzimumgatavību?

63 / 100

Medījamo putnu medību termiņus nenosaka to?

64 / 100

Medījamos dzīvniekus un medību produkciju aizliegts?

65 / 100

Kādās alās dzīvo āpsis?

66 / 100

No bebriem tautas medicīnā izmanto?

67 / 100

Kad stirnai notiek spalvas maiņa?

68 / 100

Ar lielas enerģijas pneimatisko medību ieroci atļauts medīt?

69 / 100

Medību norises kārtību savā medību iecirknī nosaka?

70 / 100

Lai iegūtu medību šaujamieroča iegādes atļauju, ir nepieciešama?

71 / 100

Vai mednieka prasme šaut ir saistīta ar mednieku ētikas normām?

72 / 100

Pēc šāviena kritušam staltbriedim atļauts tuvoties?

73 / 100

Vai ūdensputnus ir atļauts medīt no laivas?

74 / 100

Uz neskaidri redzamu mērķi?

75 / 100

Bojāt meža un medību infrastruktūras elementus?

76 / 100

Kādas ir vispopulārākās putnu medības Latvijā?

77 / 100

Kurus plēsīgos putnus mednieks ir tiesīgs šaut kā medību saimniecības kaitēkļus?

78 / 100

Vai taisnība, ka medījamie dzīvnieki dalās limitētajos un nelimitētajos?

79 / 100

Savvaļā dzīvojošais medījamais dzīvnieks kļūst par personas īpašumu?

80 / 100

Medības ir darbību kopums vai atsevišķas darbības, kad?

81 / 100

Kāda organizācija izsniedz medību atļauja?

82 / 100

Kas vada dzinējmedību norisi?

83 / 100

Mednieks ar medību šaujamieroci jebkuros apstākļos rīkojas kā ar?

84 / 100

Vai ir noteikts maksimālais mednieku skaits vienās medībās ar dzinējiem?

85 / 100

Par drošības prasību un medības reglamentējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu medībās atbildīgs?

86 / 100

Medīt ar ieroci alkoholisko dzērienu ietekmē aizliegts, ja alkohola koncentrācija izelpotajā gaisā vai asinīs pārsniedz?

87 / 100

Kas ir medību resursi?

88 / 100

Vai taisnība, ka medību tiesības pieder zemes īpašniekam?

89 / 100

Vai taisnība, ka pierobežas joslā medības nav atļautas?

90 / 100

Kurā situācijā nedrīkst šaut uz putnu?

91 / 100

Kas medībās ar dzinējiem izšķir strīdus par trofejas piederību?

92 / 100

Kurš no nosauktajiem dzīvniekiem neizmanto alas?

93 / 100

Kurš no nosauktajiem dzīvniekiem nebūvē mājiņas?

94 / 100

Kuri no minētajiem dzīvniekiem veido vairoties spējīgus starpsugu hibrīdus?

95 / 100

Ko mednieku leksikā dēvē par “staltbriežu bauri”?

96 / 100

Kāda atbildība medību noteikumu pārkāpējiem piemērojama par nelikumīgām medībām?

97 / 100

Kādā gadījumā ir pieļaujams uzstādīt meža dzīvnieku barotavas?

98 / 100

Kura organizācija apkopo informāciju par nomedītajiem dzīvniekiem?

99 / 100

Kad ir atļauta medījamo dzīvnieku turēšanu nebrīvē?

100 / 100

Vai lūšu medības Latvijā ir atļautas

0%

lvLV