Aļņi (Alces alces)

Alnis ir augumā lielākais dzīvnieks Latvijā.

Eiropā ir vismaz 440 000 aļņu, iespējams, pat vairāk nekā pusmiljons, no kuriem aptuveni 214 000 tiek nomedīti katru gadu. Aļņi ir ļoti nozīmīgs medību resurss. Alnis ir raksturīga sauvvaļas suga Ziemeļeiropas daļā un daļēji arī Centrāleiropā.

Bioloģija: Aļņu vairošanās siastīta ar riesta laiku. To sauc arī par bauri. Riesta laiks aļņiem sākas septembrī un turpinās līdz pat oktobrim. Grūsnība aļņu govij ilgst 240 dienas. Teļi dzimst maija beigās, jūnija sākumā.

Ekoloģija: Alnis ir tipisks meža dzīvnieks. Aļņi ir nometnieki. Var dzīvot individuāli, nelielās grupās vai nelielās ģimenēs. Bari vairāk veidojas ziemas periodā. Aļņa apdzīvotais iecirknis var sasniegt pat 400 ha. Ziemās aļņa barošanās paradumi var radīt būtisku kaitējumu mežsaimniecībai. Apkož jauno koku galotnes un bojā stumbru mizu.

Pazīmes dabā: Aļņa klātbūni visvieglāk noteikt pēc to atstātajām pēdām. Buļļiem nagu nospiedumi ir lielāki nekā govīm. Aļņi atstāj arī atnadžu nospiedumus. Aļņus var uzskaitīt arī pēc to atstātajiem ekskrementiem. Pēc ekskrementu formas var noteikt dzimumu.

ValstsPopulācijas lielumsNomedīto dzīvnieku skaits sezonāMedību statuss
Latvija23 0006 500medījams
Lietuva68 00010 000medījams
Zviedrija350 000 80 000 – 90 000medījams
Polija40 000nav medījams
Norvēģija30 000medījams
Somija60 000 – 70 000medījams

Par alni

Atbildi uz jautājumiem, lai uzzinātu vairāk par aļņiem Latvijā

1 / 4

Aļņu buļļi ragus pamatā nomet?

2 / 4

Vidēja vecuma aļņu govīm parasti dzimst?

3 / 4

Aļņu riesta vietas praktiski nekad neatrodas?

4 / 4

Kurā dzīves gadā aļņu bullim izaug pirmie stieņveida ragi?

Your score is

0%

lvLV