Drošības prasības

Cik labi tu pārzini medību drošības prasības?

Mēs tev piedāvājam nelielas mācības! Lasi, pildi testus un uzzini svarīgāko, kas tev jāatcerās.

Medību drošības prasības – pirmais iegūs balvā kreklu

Atbildi uz 20 svarīgiem medību drošības jautājumiem un pirmais iegūsti balvā kreklu no Medību Lapas

1 / 20

Kas ir atbildīgs par drošības prasību un medības reglamentējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu medībās?

2 / 20

Dzinējmedībās atļauts šaut uz medījamo dzīvnieku mastā, ja?

3 / 20

Dzinējmedībās aizliegts šaut uz medījamo dzīvnieku mastā, ja (26. rindkopa)?

4 / 20

Ja medību šaujamierocis nav nepieciešams tūlītējam šāvienam, pēc tā pielādēšanas

5 / 20

Pēc pielādēšanas medību šaujamieroci nodrošina ar drošinātāju,

6 / 20

Masta dzīšanas laikā un līdz masta dzīšanas beigu signāla saņemšanai medniekam ir?

7 / 20

Šaujot no stobra, kurā iekļuvis svešķermenis parasti notiek

8 / 20

Dzinējmedībās atstājot norādīto vietu, medību šaujamieroci

9 / 20

Vai medību vadītājs ir atbildīgs par medību dalībnieka drošības prasību pārkāpumu medībās?

10 / 20

Ja šaujot patrona nesprāgst, medību šaujamieroci drīkst atvērt?

11 / 20

Medību šaujamieroci atļauts izmantot?

12 / 20

Medniekam atrodoties norādītajā vietā, obligāti jāzina?

13 / 20

Neskaidri redzams mērķis ir?

14 / 20

Dzinējmedībās dzinējiem jābūt?

15 / 20

Medību šaujamieroci pielādējot tā stobram jābūt vērstam

16 / 20

Šaušana pa mednieku līniju ir tad, ja lādiņš vai tā daļa lido tuvāk par?

17 / 20

Pirms šķēršļa (piemēram, grāvja, žoga, strauta) pārvarēšanas medību šaujamieroci

18 / 20

Dzinējmedībās medību šaujamieroci drīkst pielādēt

19 / 20

Atļautais šaušanas sektors ir?

20 / 20

Pielādējot medību šaujamieroci, mednieks pārliecinās, vai stobra kanāls ir brīvs?

Your score is

0%

Svarīgi kontroles jautājumi (izlasi jautājumu un apskati pareizo atbildi)

Dzinējmedībās ieroci atļauts pielādēt, tikai nostājoties norādītajā vietā un tikai pēc tam, kad garām pagājuši
citi medību dalībnieki.  Medību noteikumu 57. punkts

 Individuālo medību laikā medību iecirkņa teritorijā ieroci pārvadā izlādētu, bet tas var būt neiesaiņots. Medību noteikumu 58. punkts

Dzinējmedību laikā pārbraucienos medību iecirkņa teritorijā medību šaujamieroci pārvadā izlādētu, bet tas var
būt neiesaiņots. Medību noteikumu 59. punkts

Ieroci pielādējot vai izlādējot, tā stobram jābūt vērstam uz augšu vai uz leju. Medību noteikumu 60. punkts

Ieroci pielādējot vai izlādējot, tā stobram jābūt vērstam uz augšu vai uz leju. Medību noteikumu 60. punkts

Pēc ieroča pielādēšanas tonodrošina, ja tas nav nepieciešams tūlītējam šāvienam. Medību noteikumu 60. punkts

Vienmēr par to pārliecinas pirms pielādē. Medību noteikumu 61. punkts

Kāpjot medību tornī un nokāpjot no tā, kā arī pirms šķēršļa (piemēram, grāvja, žoga, strauta) pārvarēšanas ieroci izlādē. Medību noteikumu 62. punkts

Pirms iekāpšanas transportlīdzeklī ieroci izlādē. Medību noteikumu 62. punkts

Cilvēki, mājdzīvnieki, transportlīdzekļi, ēkas vai ceļi, pa kuriem pārvietojas cilvēki un transportlīdzekļi. Medību noteikumu 63. punkts

Ieroci atļauts izmantot tikai šaušanai. Medību noteikumu 64. punkts

 Ieroci atļauts atvērt ne ātrāk kā pēc astoņām sekundēm. Medību noteikumu 65. punkts

Spilgtas krāsas apģērba vai viegli pamanāmu spilgtas krāsas apģērba elementu, kas no jebkura skatu punkta izceļas uz apkārtnes fona. Medību noteikumu 68. punkts

Persona, kas vada dzinējus, ir informēta par mednieku līnijas izvietojumu. Medību noteikumu 69. punkts

Līdz masta dzīšanas beigu signāla saņemšanai medniekam ir aizliegts patvarīgi mainīt vai pamest norādīto atrašanās vietu. Medību noteikumu 70. punkts

Pēc masta izdzīšanas jānostājas un jāstāv uz mednieku līnijas. Medību noteikumu 70. punkts

lvLV