Drošības prasības

Cik labi tu pārzini medību drošības prasības?

Mēs tev piedāvājam nelielas mācības! Lasi, pildi testus un uzzini svarīgāko, kas tev jāatcerās.

Medību drošības prasības

Tests satur visus mednieka eksāmena drošības jautājumus.

1 / 32

Šaujot no stobra, kurā iekļuvis svešķermenis parasti notiek

2 / 32

Ja medību šaujamierocis nav nepieciešams tūlītējam šāvienam, pēc tā pielādēšanas

3 / 32

Dzinējmedībās atļauts šaut uz medījamo dzīvnieku mastā, ja

4 / 32

Laivā stāvošam vai sēdošam medniekam aizliegts (38. rindkopa)?

5 / 32

Masta dzīšanas laikā un līdz masta dzīšanas beigu signāla saņemšanai medniekam ir

6 / 32

Dzinējmedībās medību šaujamieroci drīkst pielādēt

7 / 32

Pārbraucot no masta uz mastu medību iecirkņa teritorijā medību šaujamierocim jābūt

8 / 32

Medniekiem, lencot medījamos dzīvniekus

9 / 32

Medniekam atrodoties norādītajā vietā, obligāti jāzina (25. rindkopa)?

10 / 32

Pielādējot medību šaujamieroci, mednieks pārliecinās, vai stobra kanāls ir brīvs

11 / 32

Dzinējmedībās atstājot norādīto vietu, medību šaujamieroci

12 / 32

Kas ir atbildīgs par drošības prasību un medības reglamentējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu medībās (17. rindkopa)?

13 / 32

Pirms šķēršļa (piemēram, grāvja, žoga, strauta) pārvarēšanas medību šaujamieroci

14 / 32

Pirms iekāpšanas transportlīdzeklī medību šaujamieroci

15 / 32

Atļautais šaušanas sektors ir (27. rindkopa)?

16 / 32

Vai ar nepielādētu medību šaujamieroci atļauts tēmēt uz mājdzīvniekiem

17 / 32

Pēc masta izdzīšanas dzinējiem, līdz brīdim, kad saņemts masta dzīšanas beigu signāls (23. rindkopa)?

18 / 32

Dzinējmedībās aizliegts šaut uz medījamo dzīvnieku mastā, ja (26. rindkopa)?

19 / 32

Dzinējmedībās dzinējiem jābūt (21. rindkopa)?

20 / 32

Medību šaujamieroci pielādējot tā stobram jābūt vērstam

21 / 32

Dzinējmedībās medību šaujamieroci atļauts pielādēt, tikai (19. rindkopa)?

22 / 32

Vai medniekam dzinējmedībās lencot medījamo dzīvnieku atļauts pārvietoties ar pielādētu medību šaujamieroci?

23 / 32

Ja šaujot patrona nesprāgst, medību šaujamieroci drīkst atvērt (13. rindkopa)?

24 / 32

Šaušana pa mednieku līniju ir tad, ja lādiņš vai tā daļa lido tuvāk par (27. rindkopa)?

25 / 32

Dzinējmedību laikā pārbraucienos medību iecirkņa teritorijā medību šaujamieroci atļauts pārvadāt

26 / 32

Persona, kas vada dzinējus, ir informēta par

27 / 32

Medību šaujamieroci pielādējot vai izlādējot, tā stobram jābūt vērstam

28 / 32

Medību šaujamieroci atļauts izmantot (12. rindkopa)?

29 / 32

Pēc pielādēšanas medību šaujamieroci nodrošina ar drošinātāju,

30 / 32

Ja medījamais dzīvnieks šķērsojis mednieku līniju un dzinēji ir tuvāk par 200 m no mednieku līnijas, ārpus masta šaušana uz medījamo dzīvnieku

31 / 32

Vai medību vadītājs ir atbildīgs par medību dalībnieka drošības prasību pārkāpumu medībās (17. rindkopa)?

32 / 32

Neskaidri redzams mērķis ir (16. rindkopa)?

Your score is

0%

Svarīgi kontroles jautājumi (izlasi jautājumu un apskati pareizo atbildi)

Dzinējmedībās ieroci atļauts pielādēt, tikai nostājoties norādītajā vietā un tikai pēc tam, kad garām pagājuši
citi medību dalībnieki.  Medību noteikumu 57. punkts

 Individuālo medību laikā medību iecirkņa teritorijā ieroci pārvadā izlādētu, bet tas var būt neiesaiņots. Medību noteikumu 58. punkts

Dzinējmedību laikā pārbraucienos medību iecirkņa teritorijā medību šaujamieroci pārvadā izlādētu, bet tas var
būt neiesaiņots. Medību noteikumu 59. punkts

Ieroci pielādējot vai izlādējot, tā stobram jābūt vērstam uz augšu vai uz leju. Medību noteikumu 60. punkts

Ieroci pielādējot vai izlādējot, tā stobram jābūt vērstam uz augšu vai uz leju. Medību noteikumu 60. punkts

Pēc ieroča pielādēšanas tonodrošina, ja tas nav nepieciešams tūlītējam šāvienam. Medību noteikumu 60. punkts

Vienmēr par to pārliecinas pirms pielādē. Medību noteikumu 61. punkts

Kāpjot medību tornī un nokāpjot no tā, kā arī pirms šķēršļa (piemēram, grāvja, žoga, strauta) pārvarēšanas ieroci izlādē. Medību noteikumu 62. punkts

Pirms iekāpšanas transportlīdzeklī ieroci izlādē. Medību noteikumu 62. punkts

Cilvēki, mājdzīvnieki, transportlīdzekļi, ēkas vai ceļi, pa kuriem pārvietojas cilvēki un transportlīdzekļi. Medību noteikumu 63. punkts

Ieroci atļauts izmantot tikai šaušanai. Medību noteikumu 64. punkts

 Ieroci atļauts atvērt ne ātrāk kā pēc astoņām sekundēm. Medību noteikumu 65. punkts

Spilgtas krāsas apģērba vai viegli pamanāmu spilgtas krāsas apģērba elementu, kas no jebkura skatu punkta izceļas uz apkārtnes fona. Medību noteikumu 68. punkts

Persona, kas vada dzinējus, ir informēta par mednieku līnijas izvietojumu. Medību noteikumu 69. punkts

Līdz masta dzīšanas beigu signāla saņemšanai medniekam ir aizliegts patvarīgi mainīt vai pamest norādīto atrašanās vietu. Medību noteikumu 70. punkts

Pēc masta izdzīšanas jānostājas un jāstāv uz mednieku līnijas. Medību noteikumu 70. punkts

lvLV