Jaunumi

Šeit publicēsim jebkuru informāciju, kura saistīta ar izmaiņām mūsu sistēmā. Informācija tiek regulāri atjaunota.

22.06.2022 – izmaiņas “Pirmās plūsmas” nodarbībā medības.

19.06.2022 – tiek veiktas izmaiņas sadaļā “kurss”.

21.05.2022 – tiek veiktas izmaiņas sadaļā “kurss”.

18.05.2022 – veiktas izmaiņas sadaļā “kurss”.

17.05.2022 – tiek izveidota sadaļa “bibliotēka”.

17.05.2022 – tiek papildināta sadaļa “kurss”.

16.05.2022 – izveidota jauna sadaļa “bērniem”, ievietota pirmā darba lapa.

16.05.2022 – pēc būtības pabeigta sadaļas “kurss” pirmā nodarbība – drošības prasības medībās, bet labojumi citā dienā tiks veikti.

16.05.2022 – Izveidota jauna sadaļa “kurss”.

lvLV