Noderīgi

Vai nevari izlemt par labu mednieku kursiem?

Ar mūsu palīdzību tu gūsi ieskatu mednieku apmācībā. Apgūsti mūsu piedāvātos tematus, kuri ir daļa no apjomīgā mednieku kursa internetā un pārliecinies par savu velmi mācīties!

Apgūstot mednieku kursu internetā tev būs jāiepazīst:

  1. Medību likums
  2. Medību noteikumi
  3. Savvaļā dzīvojošo medījamo dzīvnieku piebarošanas noteikumi
  4. Medības reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumu radīto zaudējumu un nelikumīgi iegūtās medību produkcijas vērtības atlīdzināšanas noteikumi

Medību jomu regulējošās normatīvo aktu prasības

1 / 10

Medību atļauja ir

2 / 10

Medību produkcija ir

3 / 10

Medību sezona ir laika periods:

4 / 10

Uzraudzību par medības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu veic

5 / 10

Kuru no šiem putniem Latvijā atļauts medīt?

6 / 10

Medību līgumu slēdz uz termiņu, kas nav īsāks par

7 / 10

Medību pārskatā norāda

8 / 10

Ja nomedīts vilks vai lūsis, medību vadītājs

9 / 10

Meža cūku atļauts medīt

10 / 10

Medībās atļauts izmantot tikai

Your score is

0%

Medījamie dzīvnieki — savvaļas sugu zīdītāji un putni, tai skaitā migrējošie, kurus medī saskaņā ar medības reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un šo sugu dzīvnieki, kurus tur iežogotās platībās savvaļai līdzīgos apstākļos (Medību likums).

Šajā nodaļā ir paredzēts, ka tu uzzināsi vairāk par Latvijā medījamajām dzīvnieku sugām. To izsaktu un raksturīgākās pazīmes, bioloģiju, ekoloģiju, praktisko nozīmi un pazīmes dabā (pēdu nospiedumus, ekskrementus).

Medījamo dzīvnieku bioloģija, anatomija, fizioloģija, uzvedība un slimības

1 / 10

Kurā laikā ragi ir pilnīgi attīstījušies visu Latvijā savvaļā dzīvojošo briežu dzimtas dzīvnieku tēviņiem?

2 / 10

Kurā dzīves gadā aļņu bullim izaug pirmie stieņveida vai jau žuburoti ragi?

3 / 10

Stirnu āži ragus pamatā nomet?

4 / 10

Bezizejā iedzīts vai ievainots aļņu bullis, aizsardzībai visbiežāk izmanto:

5 / 10

Kāda ir lapsas pamatbarība?

6 / 10

Cik vidēji smags būs kārtējā gada sivēns (novembrī)?

7 / 10

Kad āpsim dzimst mazuļi?

8 / 10

Kādu vidi visbiežāk āpsis izvēlas alu ierīkošanai?

9 / 10

Vilks pārtikā izmanto

10 / 10

Kas slimo ar trihinelozi?

Your score is

The average score is 83%

0%

Avoti: grāmata “Medības Latvijā” un grāmata “Lielā medību grāmata”

Medību saimniecība ir dabas resursu izmantošanas sistēma, kas vienlaikus ar produkcijas ieguvi nodrošina saimnieciski pieļaujamu
dzīvnieku skaitu un saglabās medījamiem dzīvniekiem nepieciešamo vidi.

Medījamo dzīvnieku populāciju apsaimniekošanas un medību saimniecības veidošanas pamatprincipi

1 / 10

Uzskaiti pēc dzīvnieku pēdām sniegā neizmanto:

2 / 10

Bebru skaitu nosaka:

3 / 10

Kas ir dzīvnieku populācijas bioloģiskais pieaugums?

4 / 10

Kurai pārnadžu sugai parasti ir vislielākais saimnieciskais pieaugums?

5 / 10

Kādos gadījumos deformēta populācijas dzimuma un vecuma struktūra palielina postījumu apjomus lauksaimniecībai un mežsaimniecībai?

6 / 10

Kas ir medību saimniecība ?

7 / 10

Kāda ir medību saimniecības ietekme uz ekoloģisko stabilitāti?

8 / 10

Kas jādara, ja atrasts vai nomedīts gredzenots putns?

9 / 10

Kādēļ putnu pavasara medības aizliedz starptautiskie tiesiskie akti?

10 / 10

Kuri no minētajiem pasākumiem neveicina medījamo ūdensputnu piesaistīšanu mākslīgās ūdenskrātuvēs?

Your score is

0%

Avoti: grāmata “Medības Latvijā” un grāmata “Lielā medību grāmata”

Medījamo dzīvnieku nodarītie postījumi lauksaimniecībai un mežsaimniecībai ir viena no grūtāk risināmajām problēmām medību saimniecībā, kas nereti rada konfliktus starp lauksaimniekiem vai mežsaimniekiem un medniekiem. Mednieku pienākums ir veikt iespējamos pasākumus, lai postījumus ierobežotu. Katrā ziņā postījumu iemesli var būt visdažādākie. Ne vienmēr tas ir pārāk liels dzīvnieku blīvums.

Savvaļas medījamo sugu dzīvnieku postījumu veidošanās un to novēršana

1 / 10

Lai novērstu dzīvnieku koncentrēšanos, ieteicams ierīkot vismaz vienu barotavu uz –

2 / 10

Kuri no aļņiem nodara vislielākos postījumus mežaudzēm?

3 / 10

Lielākus postījumus lauksaimniecības kultūrām var nodarīt:

4 / 10

Kuri no minētajiem dzīvniekiem visvairāk apdraud ūdensputnu ligzdas?

5 / 10

Kurš no minētajiem plēsējiem visvairāk apdraud mājputnus un bišu stropus?

6 / 10

Kuri no briežveidīgajiem mazākā mērā grauž koka mizu?

7 / 10

Barotavas novieto vismaz 100m tālāk no:

8 / 10

Meža cūku populācijas pareiza apmedīšana saistīta:

9 / 10

Kādās mežaudzēs alnis galvenokart uzturās ziemā?

10 / 10

Cik platu piekrastes zonu bebrs parasti apdzīvo

Your score is

The average score is 76%

0%

Avoti: grāmata “Medības Latvijā” un grāmata “Lielā medību grāmata”

Vien no biežāk organizētajām medībām ir dzinējmedības. Dzinējmedību laikā medības tiek organizētas mastos. Masts ir meža masīva daļa – viens vai vairāki kvartāli, kuriem apkārt uz vienas vai vairākām malām nostāda medniekus, bet dzinēji parasti veidojot ķēdi, trokšņodami virzās cauri mastam, virzot mastā esošos dzīvniekus mednieku virzienā. Mendieku līniju, kuras virzienā dzen dzinēji, sauc par fronti, masta sānu malas, kurās arī lielākoties tiek izvietoti mednieki, ir flangi, bet līnija, no kuras dzinēji sāk dzīt, – atpēdas. Parasti vienu medību laikā izdzen vairākus mastus.

Medību organizēšana

1 / 10

Kas piedalās medījuma vilkšanā un apstrādē un sadalē?

2 / 10

Kurš ir autors ja dižmedījumu ir šāvuši vairāki medību dalībnieki?

3 / 10

Tradicionāli pēc medībām pagatavo

4 / 10

Kas individuālās medībās šāvējam pasniedz apsveikuma zariņu?

5 / 10

Kas nomedītjam dzīvniekam izņem iekšas?

6 / 10

Kad veicama staltbriežu buļļu nomedīšana?

7 / 10

Kas pirmais izlozē gaļas porciju?

8 / 10

Ko medību vadītājs pasniedz medniekam, kas ir pūdelējis medījamo dzīvnieku?

9 / 10

Medījot baurī, kad vēlams nomedīt riestojošu bulli

10 / 10

Kurā situācijā drīkst šaut ūdensputnu?

Your score is

The average score is 83%

0%

Avoti: grāmata “Medības Latvijā” un grāmata “Lielā medību grāmata”

Pastāv individuālās medības un kolektīvās medības.

Tradicionāli medības ar dzinējiem Latvijā vienmēr ir bijušas vienas no populārākajām medībām. Tās vada medību vadītājs, kurš šajās medībās pilda savus likumā notiktos pienākumus un vajadzības gadījumā izmanto arī savas medību vadītāja tiesības.

Medību veidi un paņēmieni

1 / 10

Kuru no pārnadžu tēviņiem riesta laikā var pievilināt atdarinot kunkstēšanu vai īdēšanu?

2 / 10

Kuru minēto medījamo dzīvnieku medības riesta laikā ir atļautas un mednieku vidū ļoti iecienītas?

3 / 10

Kādas ir vispopulārākās putnu medības Latvijā

4 / 10

Kā medī āpšus?

5 / 10

Kā medī bebrus?

6 / 10

Kā medī caunas?

7 / 10

Vai pēc buļļa balss rupjuma un baurošanas intensitātes var noteikt baurotāja vecumu?

8 / 10

Kādus medījamos dzīvniekus medī, izmantojot karodziņus?

9 / 10

Vai medījot staltbriežus dzinējmedībās mednieki ir jāizvieto “uz atpēdām”?

10 / 10

Medījot staltbriežu buļļus, medniekam vienlaicīgi pienāk 2 identiska vecuma buļļi. Vienam no tiem ir skaisti 14 žuburu, vismaz sudraba medaļai atbilstoši ragi, otram aptuveni 80 centimetrus gari, resni, taisni ragi bez žuburiem. Kuru no buļļiem medniekam būtu jānomedī

Your score is

The average score is 92%

0%

Avoti: grāmata “Medības Latvijā” un grāmata “Lielā medību grāmata”

Saskaņā ar Medību noteikumiem katrs medību dalībnieks ir atbildīgs par drošības prasību un medības reglamentējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu medībās. Medības vienmēr ir pasākums ar paaugstinātu risku. Lai neatgadītos nekādi nelaimes gadījumi ir jāievēro drošības prasības.

Katram medību veidam ir savas specifika, tomēr gan dzinējmedībās, gan individuālajās medībās vienmēr pirmajā vietā ir piesardzība un drošība.  Svarīgi lai mednieks ar medību šaujamieroci un lielas enerģijas pneimatisko ieroci jebkuros apstākļos rīkojas kā ar pielādētu.

Drošības prasības medībās

1 / 10

Vai medību vadītājs ir atbildīgs par medību dalībnieka medības reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumu?

2 / 10

Dzinējmedībās medību šaujamieroci drīkst pielādēt

3 / 10

Šaujot no stobra, kurā iekļuvis svešķermenis parasti notiek

4 / 10

Dzinējmedībās dzinējiem jābūt

5 / 10

Medniekam dzinējmedībās, atrodoties norādītajā vietā, jāzina

6 / 10

Atļautais šaušanas sektors ir

7 / 10

Ar gludstobra ieroci atļauts šaut uz medījamo dzīvnieku, kurš atrodas no šāvēja ne tālāk par

8 / 10

Diennakts tumšais laiks ir

9 / 10

Pārbaudot šāviena rezultātu vai izsekojot ievainotu medījamo dzīvnieku diennakts tumšajā laikā obligāti jāizmanto

10 / 10

Parādoties medījamam ūdensputnam, mednieks, kas stumj vai airē laivu :

Your score is

The average score is 73%

0%

Avoti: grāmata “Medības Latvijā” un grāmata “Lielā medību grāmata”

Pavisam noteikti – gludstobra bise ir visizplatītākais medību medību ierocis mednieku aprindās. Latvijā, bieži gadās sastapst medniekus, kuriem tas ir vienīgais ierocis. Gludstobra bises  raksturīgākā iezīme – gluda stobra iekšējā virsma.

Medībās tie izmantoti arī vītņstobra ieroči. Mednieki vītņu ieročus parasti dēvē par karbīnēm.  Šī tipa ieroču stobrā ir izveidota vītne. Piemēroti šaušanai tikai ar lodēm.

Medību šaujamieroči un munīcija, to uzbūve un ballistikas pamatprincipi

1 / 10

Medību ieroci ar tehniskiem defektiem:

2 / 10

Optiskais tēmeklis paredzēts :

3 / 10

„Čoks” ir :

4 / 10

Drošinātājs ir :

5 / 10

Pusautomātiskais ierocis it tāds, kuram:

6 / 10

Gludstobra ierocim piešaušana :

7 / 10

Skrošu patronas čaula satur visas šāvienam nepieciešamās sastāvdaļas:

8 / 10

Trāpot mērķī ekspansīvā lode parasti:

9 / 10

Tērauda skrotīm, salīdzinot ar svina skrotīm, ir mazāka caursišana. Lai to kompensētu:

10 / 10

Lielāks rikošeta efekts atsitoties pret ūdens virsmu ir:

Your score is

The average score is 84%

0%

Avoti: grāmata “Medības Latvijā” un grāmata “Lielā medību grāmata”

Apgūstot šo nodaļu mednieku kursā internetā tev būs jāiepazīst:

  1. Ieroču aprites likums
  2. Noteikumi par ieroču un munīcijas apriti

Ieroču apriti regulējošo normatīvo aktu prasības

1 / 10

Medību šaujamieroča iegādāšanās atļaujas saņemšanai nepieciešama:

2 / 10

Iegādājoties munīciju ieroču tirdzniecības uzņēmumā, fiziskā persona uzrāda

3 / 10

Medību ieroci drīkst glabāt automašīnā

4 / 10

Medību ierocis jāglabā :

5 / 10

Medību ieroci pārvadā:

6 / 10

Medību laikā ir jāpārbrauc no viena medību iecirkņa uz otru. Starp medību iecirkņiem ir 500 m. Medību ieroči ir :

7 / 10

Vai atļauts izmantot medībās šaujamieroci, kurš klasificēts, kā sporta ierocis?

8 / 10

Ja tiek anulēta medību šaujamieroča glabāšanas atļauja, ierocis kopā ar tā glabāšanas atļauju jānodod Valsts policijai, vai ar tās atļauju komersantam ar licenzi:

9 / 10

Vai pēc policijas darbinieka vai tādas iestādes amatpersonas pieprasījuma, kuras kompetencē ietilpst ieroču aprites kontrole, medību šaujamieroča īpašniekam ir:

10 / 10

Ja nozaudēts vai nolaupīts šaujamierocis, tā būtiskā sastāvdaļa vai munīcija, tā īpašnieks:

Your score is

The average score is 86%

0%

Medību rīki — lamatas, slazdi vai citi rīki, kas izmantojami medījamo dzīvnieku medīšanai. (Medību likums)

Ar medību rīkiem atļauts medīt bebrus, meža caunas, akmens caunas, Amerikas ūdeles, seskus, ondatras, lapsas, jenotsuņus, jenotus, āpšus, nutrijas, baibakus, pelēkās vārnas un žagatas. Citus medījamos dzīvniekus ar medību rīkiem atļauts medīt, ja pēc attiecīga iesnieguma saņemšanas Valsts meža dienests Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā ir pieņēmis lēmumu par atļauju medīt ar medību rīkiem un izsniedzis šādu atļauju.

Atļautie medību rīki un to selektīva izmantošana

1 / 10

Bez attiecīga iesnieguma Valsts meža dienestā ar medību rīkiem atļauts medīt:

2 / 10

Kādi dokumenti nepieciešamai, lai mednieks drīkstētu medīt ar medību rīkiem?

3 / 10

Kurš no medību rīkiem ir atļauts?

4 / 10

Ko ir būtiski ievērot medījot ar medību rīkiem medību platībās?

5 / 10

Kājķeramie slazdi:

6 / 10

Dzīvķeramās kastes:

7 / 10

Kurš no minētajiem aizliegtajiem medību rīkiem vai līdzekļiem nav atzīstams par vispārbīstamu?

8 / 10

Cik bieži medniekam būtu jāpārbauda medību rīki, kas uzstādīti medību platībās?

9 / 10

Medījot bebrus ar Conibear tipa rāmja lamatām, slazdus labāk izvietot:

10 / 10

Kurš ir aizliegts medību rīks?

Your score is

The average score is 85%

0%

Avoti: grāmata “Medības Latvijā” un grāmata “Lielā medību grāmata”

Medību infrastruktūra – medījamo dzīvnieku barotavas, medību torņi, laipas, šaušanas stigas, dzīvnieku piebarošanas lauki. Medību infrastruktūras veidošanas un uzturēšanas mērķis ir veidot un uzturēt medībām drošu vidi, dzīvnieku piebarošanu un papildu ērtības medību procesā.

Medību troņi galvenokārt ir paredzēti, lai nodrošinātu mednieka atrašanos paaugstinājumā. Tādējādi tiek uzlabota teritorijas pārskatāmība, palielinās medību drošība, jo šāviens tiek raidīts no augšas uz leju, kā arī samazinās iespēja, ka medījamais dzīvnieks mednieku ieraudzīs vai saodīs.

Mednieki rūpējoties par sava kolektīva ērtībām ierīko mednieku atpūtas vietas. Svarīgi piemēroti apstākļi arī atpūtai. Medību objektā ierīkotās atpūtas vietas var izmantot ne tikai mednieki, bet arī citi cilvēki, kas dodas atpūsties mežā.

Medību infrastruktūra un tās veidošana

1 / 10

Kas ir medību infrastruktūra?

2 / 10

Kas ir stacionāra dzīvnieku barotava?

3 / 10

Kas ir “vārnu kājas”?

4 / 10

Kāpēc būtu jāatbrīvo no mizas koki kuri iegādāti medību infrastruktūras ierīkosanai?

5 / 10

Cik tālu no dabiskās brauktuves malas var atrasties medību tornis?

6 / 10

No mūsu mežos augošajām koku sugām, medību infrastruktūras būvniecībai vispiemērotākā ir

7 / 10

Kas ir “stāvtornis”?

8 / 10

Pie augoša koka drīkst stiprināt medību torni (trepi )ar:

9 / 10

Valsts mežā kādas koku dimensijas medību infrastruktūras izveidošanai(uzturēšanai) tiek atļautas izmantot bez maksas.

10 / 10

Kādi papildus faktori jāievēro būvējot torņus?

Your score is

The average score is 70%

0%

Avoti: grāmata “Medības Latvijā” un grāmata “Lielā medību grāmata”

Tradicionāli pēc veiksmīgām medībām medību producija tiek sadalīta visiem medību dalībniekiem. Taču pirms medību produkcijas sadales ir svarīgi veikt  medījuma apstrādi piemērotos apstākļos. Medījuma apstrādes procesā jāizmanto tīrs dzeramais ūdens. Rūpīgi nomazgājami medījuma sadalē izmantotie instrumenti un gaļas sadales galdi. Nav pieļaujama sīko grauzēju (peļu) piekļuve gaļas sadales galdiem vai instrumentiem.

Pamatnoteikums, kas jāievēro medījuma apstrādē, ir tīras rokas un tīri instrumenti. Medījuma apstrādes procesā, lai rokas pasargātu no netīrumiem, saskares ar medījuma asinīm un citiem ķermeņa sķidrumiem, var lietot gumijas cimdus.

Medījuma apstrāde un higiēnas prasības

1 / 10

Vai pēc nomedīta meža dzīvnieka apstrādāšanas būtu jāmazgā un jādezinficē rokas?

2 / 10

Cik ilgā laikā pēc dzīvnieka nonāvēšanas ir jāizņem kuņģis un zarnu trakts?

3 / 10

Pārvedot nomedītos dzīvniekus uz medījamo dzīvnieku apstrādi jāizvairās no:

4 / 10

Medījumu higiēna ir:

5 / 10

Kuru sugu dzīvnieku galvai un diafragmai vienmēr jābūt pie ķermeņa, lai medījumu gaļu varētu nogādāt apstrādes uzņēmumā (kautuvē un medījumu apstrādes vietā vai medījumu savākšanas centrā)?

6 / 10

Nenodīrātus savvaļas medījamos dzīvniekus, kuri paredzēti realizācijai pārtikas apritē:

7 / 10

Kādu medījumu piegādā medījumu apstrādes vietā vai uzņēmumā?

8 / 10

Kādu ūdeni ir jāizmanto medniekiem apstrādājot medījumu?

9 / 10

Kas ir bebrs pārtikas apritē?

10 / 10

Vai būtu jāveic regulāra barotavu tīrīšana, dezinfekcija?

Your score is

The average score is 73%

0%

Avoti: grāmata “Medības Latvijā” un grāmata “Lielā medību grāmata”

Pēc lietojuma medībās suņus iedala nosacītās grupās, kur konkrētās šķirnes pārstāvji ir piemēroti darbam ar putniem, ar pārnadžiem, ar kažokzvēriem alās vai ievainotu dzīvnieku meklēšanu. Šīs grupas attiecīgi arī sauc putnu suņu, dzinējsuņi, laikas, alu suņu un spanieli. Katrā grupā ietilpst vismaz divas suņu šķirnes.

Ļoti svarīgas ir arī rūpes par savu medību suni. Konkrētas šķirnes izvēlē noteicošais faktors ir medību veids, kādā suns pamatā tiks nodarbināts. Jāizvērtē pieejamie turēšanas apstākļi, savs ģimenes stāvoklis, iespējas suni regulāri nodarbināt, nodrošinot tam nepieciešamo fizisko slodzi.

Medību suņu šķirnes un to izmantošana medībās

1 / 10

Kāds ir laiku uzdevums medībās?

2 / 10

Kāpēc asinspēdu suni nedrīkst izmantot dzinējmedībās?

3 / 10

Cik bieži gada laikā attārposiet medību suni?

4 / 10

Cik agri drīkst atsavināt medību šķirnes kucēnu no mātes ?

5 / 10

Kādus suņus atļauts izmantot medībās?