Eksāmens

Pārbaudi savas zināšanas Valsts meža dienesta mednieka eksāmena jautājumos!

Eksāmens ir sadaļa, kurā vari ieskatīties, ja vēlies atsaukt atmiņā Likumos un MK noteikumos pausto medību regulējumu. Tās ir zināšanas, kuras jāuztur, jo medības ir ļoti cieši saistītas ar normatīvajiem aktiem.

Eksāmena aizpildīšanas laiks ir ierobežots. 60 eksāmena jautājumiem ir dotas 90 minūtes laika.

Mednieka eksāmens

Atbildi uz 60 jautājumiem no mednieka eksāmena jautājumiem

1 / 60

Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medīšanu, izmantojot gāzes vai dūmus?

2 / 60

Lai ievestu Latvijā medījamos dzīvniekus

3 / 60

Ieroči ar pastiprinātu „čoku”(virs 1mm) paredzēti :

4 / 60

Vai meža cūkas pēdai parasti ir redzami aizmugurējo pirkstu nospiedumi?

5 / 60

Ja medību iecirknis ir mazāks par 2500 ha meža, krūmāju un purvu, kas ir minimālā platība, lai medītu alni, tad medību tiesību lietotājam alņu medības

6 / 60

Mednieka apliecību izsniedz Valsts meža dienests pēc tam, kad

7 / 60

Medību platība ir

8 / 60

Mednieka vai medību vadītāja apliecību Valsts meža dienests izsniedz personām

9 / 60

Ja mastā ir vairāki dažāda vecuma aļņu buļļi, kādā secībā tie centīsies mastu pamest?

10 / 60

Kā stirnāži iezīmē teritoriju?

11 / 60

Kādiem medību dokumentiem dzinējmedību laikā ir jābūt mednieka rīcībā?

12 / 60

Kuri aļņu buļļi pirmie nomet ragus?

13 / 60

Attēlā redzamais suns ir?

14 / 60

Kāds ir alu suņu uzdevums medībās?

15 / 60

Kurus dzīvniekus biežāk var sastapt lielu mežu vidū nekā robežjoslās ar lauksaimniecības zemēm?

16 / 60

Mednieks pirms šāviena pārliecinās, vai šaušanas virzienā neatrodas

17 / 60

Neētiski ir šaut medījamo dzīvnieku

18 / 60

Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst nelimitēto medījamo dzīvnieku medīšanu bez medību tiesību lietotāja piekrišanas?

19 / 60

Kuras no nosauktajām pīlēm pieskaitāmas peldpīļu grupai?

20 / 60

Medību vadītāja pienākums ir

21 / 60

24.kalibra gludstobra ieroča stobra diametrs :

22 / 60

Ežektors ir?

23 / 60

Kas nomedītjam dzīvniekam izņem iekšas?

24 / 60

No kādas muskulatūras noņem paraugus laboratorijas izmeklēšanai uz trihinelozi?

25 / 60

Persona, kas vada dzinējus, ir informēta par

26 / 60

Āfrikas cūku mēra klīniskās pazīmes

27 / 60

Medību līgumu slēdz uz termiņu, kas nav īsāks par

28 / 60

Gludstobra medību ieroci var iegādāties no :

29 / 60

Dzinējiem atrasties mastā ar pielādētiem ieročiem un šaut uz medījamo dzīvnieku

30 / 60

Kas ir “pūdelis”?

31 / 60

Vai meža caunai ir patstāvīga midzeņa vieta?

32 / 60

Saudzējama stirnāža neapšaubāmi droša pazīme ir:

33 / 60

Medībās atļauts izmantot tikai

34 / 60

Vidēja vecuma meža cūkas matītei visbiežāk dzimst:

35 / 60

Kuri dzīvnieki populācijā ir vairāk?

36 / 60

Kādus dokumentus šķirnes medību suņa saimniekam jāuzrāda medību procesa kontrolējošām institūcijām?

37 / 60

Kam nepieciešamas nomedīto ūdensputnu uzskaites?

38 / 60

Lai izvairītos no vecuma noteikšanas kļūdām, staltbriežu populācijas izkopšanu iesaka veikt:

39 / 60

Medījot kārtējā gada abu dzimumu īpatņus, vispirms jānomedī:

40 / 60

Noteiktajā dzinējmedību periodā medību suni atļauts izmantot individuālajās (izņemot ievainotu dzīvnieku atrašanai)

41 / 60

Ja medību šaujamierocim nedarbojas drošinātājs

42 / 60

Ko medību vadītājs pasniedz medniekam, kas ir pūdelējis medījamo dzīvnieku?

43 / 60

Kuri no aļņiem nodara vislielākos postījumus mežaudzēm?

44 / 60

Kurā punktā uzskaitīti tikai limitētie medījamie dzīvnieki?

45 / 60

Vai bargas, ar sniegu bagātas ziemas samazina sitnāžu trofeju kvalitātu?

46 / 60

Vai suns ir jāvakcinē pret trakumsērgu?

47 / 60

Vai, medījot staltbriežus baurī, ir pieņemts medīt staltbriežu govi vai teļu?

48 / 60

Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medīšanu, izmantojot lidaparātus, motorizētus braucošus sauszemes un ūdens transporta līdzekļus?

49 / 60

Medību ieroci drīkst glabāt automašīnā

50 / 60

Kad medniekam ir atļauts uzsākt ievainota nelimitētā medījamā dzīvnieka izsekošanu dzinējmedībās?

51 / 60

Ar Brucelozi slimo

52 / 60

Ko novēl medniekam pirms medībām?

53 / 60

Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medīšanu, izmantojot spoguļus un citas apžilbinošas ierīces?

54 / 60

Kāpjot medību tornī (luktā ) vai nokāpjot no tā medību šaujamierocis

55 / 60

Lai iegādātos šaujamieroci, tā maināmo stobru, patronas vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci ārvalstu ieroču tirdzniecības uzņēmumā, nepieciešams:

56 / 60

Kad notiek lūšu riests?

57 / 60

Lai palielinātu dzīvnieku skaitu staltbriežu populācijā, nomedīšanas apjoms (% no uzskaites) ir:

58 / 60

Trakumsērgas vīrusu siekalās var konstatēt pirms klīnisko pazīmju parādīšanās:

59 / 60

Kura vītņstobru šaujamieroču kalibra šāviņa enerģija stobra galā būs mazāka par 3000 džouliem

60 / 60

Vai mednieks drīkst atrasties automašīnā, kurā atrodas viņam piederošs medību šaujamierocis alkohola ietekmē, ja viņa izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5 promiles?

Your score is

0%

lvLV