Eksāmens

Pārbaudi savas zināšanas Valsts meža dienesta mednieka eksāmena jautājumos!

Eksāmens ir sadaļa, kurā vari ieskatīties, ja vēlies atsaukt atmiņā Likumos un MK noteikumos pausto medību regulējumu. Tās ir zināšanas, kuras jāuztur, jo medības ir ļoti cieši saistītas ar normatīvajiem aktiem.

Eksāmena aizpildīšanas laiks ir ierobežots. 60 eksāmena jautājumiem ir dotas 90 minūtes laika.

Mednieka eksāmens

Atbildi uz 60 jautājumiem no mednieka eksāmena jautājumiem

1 / 60

Cik bieži medniekam būtu jāpārbauda medību rīki, kas uzstādīti medību platībās?

2 / 60

Medību platība atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā. Medību noteikumi nosaka, ka pelēkais zaķis ir medījams no 1. oktobra līdz 31. janvārim. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi nosaka, ka pelēko zaķis ir medījams no 1. novembra līdz 31. decembrim. Kāda ir pelēkā zaķa medību sezona šajā medību platībā?

3 / 60

Rupju skrošu vai renkuļu lādiņš šauts debesīs 30° – 33° lenķī lido

4 / 60

Mednieka vai medību vadītāja apliecību Valsts meža dienests izsniedz personām, kas

5 / 60

Cik gadu vecumā staltbriežu govīm parasti piedzimst pirmais teļš?

6 / 60

Kā rīkoties, ja bijis kontakts ar trakumsērgas aizdomīgu dzīvnieku?

7 / 60

Medīt ar medību šaujamieročiem drīkst mednieki, kuriem ir

8 / 60

Kad medniekiem ir atļauts pārvietot nomedīto limitēto medījamo dzīvnieku no nomedīšanas vietas?

9 / 60

Cik ilgi dzīvo kopā lūšu ģimene (māte un mazuļi)?

10 / 60

Kādā vecumā staltbriežu buļļa ragi visbiežāk sasniedz maksimālos izmērus?

11 / 60

Parādoties medījamam ūdensputnam, mednieks, kas stumj vai airē laivu :

12 / 60

Medību iecirknis ir

13 / 60

Ja medību šaujamierocim nedarbojas drošinātājs

14 / 60

Galvenais medību veids kuru izmanto lūši.

15 / 60

Vai lūša pēdai nagu nospiedumi ir redzami?

16 / 60

Kuri no minētajiem pasākumiem neveicina medījamo ūdensputnu piesaistīšanu mākslīgās ūdenskrātuvēs?

17 / 60

Kuri no minētajiem dzīvniekiem pārvietojoties mēdz likt pēdu pēdā?

18 / 60

Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medīšanu vietās, kur medīt aizliegts?

19 / 60

Vai ir ētiski nomedīt sivēnmāti, kura zīda sivēnus?

20 / 60

Šaujamieročus, to maināmos stobrus un munīciju, kā arī lielas enerģijas pneimatiskos ieročus atļauts pārvadāt pāri Latvijas Republikas valsts robežai un pārsūtīt tikai:

21 / 60

Kur jāreģistrē medību šķirnes suns pēc mikročipa implantēšanas?

22 / 60

Medību atļaujas un mednieka sezonas kartes izsniedz

23 / 60

Ūdensputnu medībās, pirms medību šaujamieroča nolikšanas, to

24 / 60

Cik ilgi stirna zīda savus kazlēnus?

25 / 60

Aļņu teļu atļauts medīt

26 / 60

Kurai plēsēju sugai ir visgarākais periods starp riestu un mazuļu piedzimšanu?

27 / 60

Kas ir “pūdelis”?

28 / 60

Suns ilgstoši pēc medībām atsakās no barības, saguris, izvairās no sabiedrības:

29 / 60

Veicot staltbriežu populācijas izkopšanu, medījot jaunos dzīvniekus vispirms nomedījami:

30 / 60

Mednieks šāvienu pa medījamo dzvnieku izdara

31 / 60

Cik liela daļa no meža cūkas kuiļa apakšējo ilkņu garuma parasti redzama ārpus žokļa kaula ?

32 / 60

Vai medniekam ir atļauts piedalīties medībās bez mednieka sezonas kartes, ja viņš to aizmirsis mājās?

33 / 60

Kas pirms medībām instruē medību dalībniekus par medību drošības prasībām, tai skaitā specifiskajām prasībām, atbilstoši konkrēto medību norisei, kā arī informē par medību kārtību un medījamiem dzīvniekiem?

34 / 60

Mednieku eksaminācijas komisiju apstiprina

35 / 60

Āfrikas cūku mēra pataloģiski anatomiskās izmaiņas

36 / 60

Kā izvairīties no ievainota meža kuiļa uzbrukuma?

37 / 60

Medību līgumu slēdz uz termiņu, kas nav īsāks par

38 / 60

„Čoks” nepieciešams, lai :

39 / 60

Neskaidri redzams mērķis

40 / 60

Kāds ir vidējais mazuļu skaits āpšu ģimenē.

41 / 60

Kādu šķirņu suņi ietilpst laiku suņu grupā?

42 / 60

Kuriem dzīvniekiem tēviņi svara un ķermeņa izmēru ziņā nepārsniedz mātītes?

43 / 60

Kas ir dzīvnieku populācijas saimnieciskais pieaugums?

44 / 60

Vai ir atļauta ievainota limitētā medījamā dzīvnieka izsekošana, ja Valsts meža dienesta izsniegtajā marķierī nav ierakstīts ievainošanas datums?

45 / 60

Kādā periodā atļauts izmantot šķirnes medību suni aļņu, staltbriežu, mežacūku un stirnu individuālās medībās?

46 / 60

Savvaļas dzīvnieku populācijās, kuras netiek apmedītas, skaitliskā attiecība starp tēviņiem un mātītēm ir tuva :

47 / 60

Cik medījamo trofeju veidi ir Latvijā medījamiem dzīvniekiem, kuri vērtējami atbilstoši C.I.C. noteikumiem?

48 / 60

Ar Brucelozi slimo

49 / 60

Kāda ir vidējā platība kvadrātkilometros, kuru vilku ģimene apmedī?

50 / 60

Vai par nelikumīgām medībām atzīst medījamo dzīvnieku turēšanu nebrīvē, ja nav saņemta Valsts meža dienesta atļauja?

51 / 60

Valsts mežā dzīvnieku barotavas ieteicams ierīkot:

52 / 60

Ja stirnu kazu ir divreiz vairāk par stirnu āžiem, bet abu dzimumu dzīvniekus nomedī aptuveni vienādā skaitā, tad dzimumu attiecību 1:1 :

53 / 60

Pēc kādas pazīmes atšķirt bebru tēviņus no mātītēm?

54 / 60

Vai medību vadītājam ir pienākums zināt medību iecirkņa robežas un nodrošināt medību organizāciju un norisi?

55 / 60

Kurš ir autors nelimitētajam medījamam dzīvniekam, ja pa to ir šāvuši vairāki mednieki?

56 / 60

Ja šaujamieroča īpašnieks tiek saukts pie administratīvās atbildības par automašīnas vadīšanu alkohola reibumā, Valsts policija medību šaujamieroča glabāšanas atļauju:

57 / 60

Kurš ir aizliegts medību rīks?

58 / 60

Aļņu buļļi ragus pamatā nomet?

59 / 60

Kuri no minētajiem dzīvniekiem var veidot lielākos barus?

60 / 60

Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medīšanu tādā termiņā un kārtībā, kas neatbilst medības reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajiem termiņiem un kārtībai?

Jūsu rezultāts ir

0%

lvLV