Eksāmens

Pārbaudi savas zināšanas Valsts meža dienesta mednieka eksāmena jautājumos!

Eksāmens ir sadaļa, kurā vari ieskatīties, ja vēlies atsaukt atmiņā Likumos un MK noteikumos pausto medību regulējumu. Tās ir zināšanas, kuras jāuztur, jo medības ir ļoti cieši saistītas ar normatīvajiem aktiem.

Eksāmena aizpildīšanas laiks ir ierobežots. 60 eksāmena jautājumiem ir dotas 90 minūtes laika.

Mednieka eksāmens

Atbildi uz 60 jautājumiem no mednieka eksāmena jautājumiem

1 / 60

Cik vienā medību reizē atļauts nomedīt medījamo ūdensputnu?

2 / 60

Vai pēc riesta rudenī kārtējā gada aļņa teļš atgriežas pie mātes?

3 / 60

Dzinējmedībās šaušana uz medījamo dzīvnieku atļauta

4 / 60

Medību vadītāja pareiza rīcība, ja medībās nomedīts vilks vai lūsis

5 / 60

Upēs, kur bebru darbība iespējama nepārtrauktā posmā, par vienu apmetni uzskata:

6 / 60

Kuri no briežveidīgajiem mazākā mērā grauž koka mizu?

7 / 60

Cik ilgi aļņu govs zīda telēnu?

8 / 60

Aļņu riesta vietas praktiski nekad neatrodas:

9 / 60

Medību vadītāja pienākums pirms medībām ir:

10 / 60

Āfrikas cūku mēra klīniskās pazīmes

11 / 60

Vai medību vadītājam ir tiesības medību dalībniekiem pārbaudīt medību dokumentus un medību šaujamieročus?

12 / 60

No staltbriežiem ar pirmajiem ragiem taupāmi īpatņi, kuriem:

13 / 60

Lauču un pīļu medības no atklāšanas brīža līdz 14. septembrim ir atļautas trešdien, sestdien un svētdien. Vai pastāv iespēja, ka atsevišķā publiskajā ūdenstilpē šajās dienās medības ir ierobežotas vai vispār aizliegtas?

14 / 60

Medību platība atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā. Medību noteikumi nosaka, ka pelēkais zaķis ir medījams no 1. oktobra līdz 31. janvārim. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi nosaka, ka pelēko zaķis ir medījams no 1. novembra līdz 31. decembrim. Kāda ir pelēkā zaķa medību sezona šajā medību platībā?

15 / 60

Medīt ar medību šaujamieročiem atļauts, ja medniekam ir Valsts policijas iestādes izsniegta

16 / 60

Kurai no briežu dzimtas sugām īpatņu dzimums ir nosakāms pēc ”pindzeles”?

17 / 60

Kā Jūs rīkosities, ja ķeramkastē caunas vietā būsiet noķēruši sermuli?

18 / 60

Lūšu, vilku, medņu un rubeņu lielāko pieļaujamo nomedīšanas apjomu nosaka saskaņā ar:

19 / 60

Pirms iekāpšanas transporlīdzeklī medību šaujamieroci

20 / 60

Medījuma gaļu drīkst laist pārtikas apritē, ja:

21 / 60

Kurai medījamo dzīvnieku sugai bioloģisko pieaugumu nevar ievērojami palielināt, selektīvi medījot tikai tēviņus?

22 / 60

Staltbrieža mātīti (govi) atļauts medīt

23 / 60

Medību ieroča iegādāšanās atļauja no dienas, kad Valsts policija pieņēmusi lēmumu par tās izsniegšanu, ir derīga

24 / 60

Dzinējmedībās medniekam, vienatnē lencot medījamo dzīvnieku, atļauts pārvietoties ar

25 / 60

Vai aļņu buļļi piedalās riestā otrajā mūža gadā?

26 / 60

Ko novēl medniekam pirms medībām?

27 / 60

Gludstobra ierocim piešaušana :

28 / 60

Valsts meža dienests ir tiesīgs aizliegt medības, ja

29 / 60

Kādus medījamos dzīvniekus medī, izmantojot karodziņus?

30 / 60

Valsts meža dienests medību atļaujas izsniedz

31 / 60

Kādos gadījumos šķirnes medību sunim nav jābūt apzīmētam ar spilgtas krāsas elementu vismaz 2 cm platumā?

32 / 60

Dzinējmedībās aizliegts piedalīties medību dalībniekiem, kuriem nav

33 / 60

Ja medību tiesības tiek izmantotas medību platībās nereģistrējot medību iecirkni, atbildīgās personas pienākumus pilda

34 / 60

Kurš no minētajiem medību dokumentiem nav nepieciešams, lai medītu ūdensputnus?

35 / 60

Kuriem plēsējiem abi vecāki rūpējas par mazuļiem?

36 / 60

Kad stirnām ir riesta laiks?

37 / 60

Ja šaujot patrona nesprāgst, medību šaujamieroci drīkst atvērt

38 / 60

Pārbaudot šāviena rezultātu vai izsekojot ievainotu medījamo dzīvnieku diennakts tumšajā laikā

39 / 60

Lai iegādātos, kā arī saņemtu mantojumā vai dāvinājumā šaujamieroci, Valsts policijā iesniedzamo dokumentu uzskaitījums noteikts:

40 / 60

Kura trihinelozes diagnostikas metode meža cūkai ir visticamākā?

41 / 60

Kādā vecumā stirnu kazlēniem izūd plankumi?

42 / 60

Divus pirkstus uz abām medību šaujamieroča mēlītēm vienlaikus turēt

43 / 60

Valsts meža dienests ir tiesīgs aizliegt medības, ja

44 / 60

Ūdensputnu medībās no laivas “uz celšanu” mednieki, mainoties vietām

45 / 60

Kuras pīles redzamas attēlā?

46 / 60

Nelimitētie medījamie dzīvnieki

47 / 60

Mednieks šāvienu pa medījamo dzvnieku izdara

48 / 60

Medību produkcija ir

49 / 60

Kādā stirnu populācijā pēcnācējus var atstāt āži, kas nav sasnieguši 2 gadu vecumu?

50 / 60

Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medīšanu tādā termiņā un kārtībā, kas neatbilst medības reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajiem termiņiem un kārtībai?

51 / 60

Medību resursi ir izmantojami tā, lai nodrošinātu:

52 / 60

Limitētie medījamie dzīvnieki ir

53 / 60

Ko medību vadītājs pasniedz medniekam, kas ir pūdelējis medījamo dzīvnieku?

54 / 60

Mērķa vecums aļņiem ir

55 / 60

Kāpēc būtu jāatbrīvo no mizas koki kuri iegādāti medību infrastruktūras ierīkosanai?

56 / 60

Medības ar medību šaujamieročiem diennakts tumšajā laikā atļautas tikai no dabiska vai mākslīga paaugstinājuma, kura stāvēšanas vai sēdēšanas platforma nav zemāka par 2,5 metriem un dod iespēju veikt šāvienu uz leju, izņemot

57 / 60

Nesavainotu ūdensputnu uz ūdens (peldošu )

58 / 60

Kurš no nosauktajiem dzīvniekiem nebūvē mājiņas?

59 / 60

Nav ētiski veikt šāvienu pa dižmedījumu, ja tas attiecībā pret mednieku ir?

60 / 60

Kura putnusuņu šķirne izceļas ar izteikti universāla pielietojuma iespējām gan medību veida, gan vides un laika apstākļu ziņā?

Jūsu rezultāts ir

0%

lvLV