Tālmācība

Ievads

Mednieku kurss sastādīts ievērojot likumdošanas prasības. Katra nodaļa satur teoriju, kura sasaitīta ar eksāmena jautājumiem. Katrā nodaļā arī ir testa sadaļa. Tests aptver teorijas jautājumus.

1.1. Medību trofejas un to vērtēšanas pamati

Nodaļas apguvei paredzētas 2 mācību stundas.

1.2. Medību suņu šķirnes un to izmantošana medībās

Nodaļas apguvei paredzētas 2 mācību stundas.

1.3. Medījuma apstrāde un higēnas prasības

Nodaļas apguvei paredzētas 3 mācību stundas.

1.4. Medību infrastruktūra un tās veidošana

Nodaļas apguvei paredzētas 2 mācību stundas.

1.5. Atļautie medību rīki un to selektīva izmantošana

Nodaļas apguvei paredzētas 1 mācību stundas.

1.6. Ieroču apriti regulējošo normatīvo aktu prasības

Nodaļas apguvei paredzētas 3 mācību stundas.

1.7. Medību šaujamieroči un munīcija, to uzbūve un ballistikas pamatprincipi

Nodaļas apguvei paredzētas 3 mācību stundas.

1.8. Drošības prasības medībās

Nodaļas apguvei paredzētas 3 mācību stundas.

1.9. Medību veidi un paņēmieni

Nodaļas apguvei paredzētas 2 mācību stundas.

1.10. Medību organizēšana

Nodaļas apguvei paredzētas 2 mācību stundas.

1.11. Savvaļas medījamo sugu dzīvnieku postījumu veidošanās un to novēršana

Nodaļas apguvei paredzētas 2 mācību stundas.

1.12. Medījamo dzīvnieku populāciju apsaimniekošanas un medību saimniecības veidošanas pamatprincipi

Nodaļas apguvei paredzētas 3 mācību stundas.

1.13. Medījamo dzīvnieku bioloģija, anatomija, fizioloģija, uzvedība un slimības

Nodaļas apguvei paredzētas 7 mācību stundas.

Ondatra
Amerikas ūdele
Jenotsuns
Sesks
Āpsis
Akmeņu cauna
Previous
Next

1.14. Medību jomu regulējošo normatīvo aktu prasības

Nodaļas apguvei paredzētas 5 mācību stundas.

lvLV