Medību kalendārs

Medību kalendārs izveidots sasakņā ar MK Noteikumiem Nr. 421 “Medību noteikumi”. Kalendārs tiks papildināts ar informāciju par iekļautajām sugām.

Limitētie medījamie dzīvnieki:Termiņi:Informācija par sugu
aļņi (Alces alces)no 1. septembra līdz 31. decembrimUzzināt vairāk
staltbrieži (Cervus elaphus)buļļi no 1. septembra līdz 15. februārim;
līdz divus gadus veci staltbriežu buļļi no 15. augusta līdz 31. martam;
govis no 15. jūlija līdz 31. janvārim;
teļi (vecums līdz vienam gadam) – no 15. jūlija līdz 31. martam;
medņi (Tetrao urogallus) un rubeņi (Tetrao tetrix)no 1. septembra līdz 31. decembrim
vilki (Canis lupus)no 15. jūlija līdz Valsts meža dienesta noteiktā nomedīšanas apjoma izmantošanai, bet ne ilgāk par 31. martu;
Nelimitētie medījamie dzīvnieki:
raķeļi (Tetrao tetrix x Tetrao urogallus)no 1. septembra līdz 31. decembrim;
pelēkie zaķi (Lepus europaeus) un baltie zaķi (Lepus timidus)no 1. oktobra līdz 31. janvārim;
meža caunas (Martes martes), akmens caunas (Martes foina), seski (Mustela putorius)no 1. oktobra līdz 31. martam;
āpši (Meles meles)no 1. augusta līdz 31. martam;
mežirbes (Bonasia bonasia)no 1. septembra līdz 31. janvārim;
fazāni (Phasianus colchicus)no 1. augusta līdz 31. martam;
lauku baloži (Columba palumbus)no 1. augusta līdz 15. novembrim;
mājas baloži (Columba livia)no 1. augusta līdz 31. decembrim;
slokas (Scolopax rusticola)no 1. augusta līdz 15. novembrim;
pelēkās vārnas (Corvus corone) un žagatas (Pica pica)no 15. jūnija līdz 30. aprīlim;
sējas zosis (Anser fabalis), baltpieres zosis (Anser albifrons), Kanādas zosis (Branta canadensis), meža zosis (Anser anser)no 15. septembra līdz 30. novembrim;
lauči (Fulica atra), krīkļi (Anas crecca), pelēkās pīles (Anas strepera), platknābji (Anas clypeata), meža pīles (Anas platyrhynchos), prīkšķes (Anas querquedula), baltvēderi (Anas penelope), garkakļi (Anas acuta), cekulpīles (Aythya fuligula), ķerras (Aythya marila), melnās pīles (Melanitta nigra), gaigalas (Bucephala clangula)no augusta otrās sestdienas pulksten 16.00 līdz 14. septembrim trešdienā, sestdienā un svētdienā, bet no 15. septembra līdz 30. novembrim katru dienu;
bebri (Castor fiber) un ondatras (Ondatra zibethicus)no 15. jūlija līdz 15. aprīlim, meliorācijas sistēmās – no 15. jūlija līdz 30. aprīlim;
lapsas (Vulpes vulpes)visu gadu;
Latvijas faunai neraksturīgās vai invazīvās sugas – Amerikas ūdeles (Mustela vison), jenotsuņi (Nyctereutes procyonoides), dambrieži (Dama dama), mufloni (Ovis orientalis), Sika brieži (Cervus nippon), jenoti (Procyon lotor), nutrijas (Myocastor coypus Molina), baibaki (Marmota bobak)no 15. jūlija līdz 31. martam;
stirnas (Capreolus capreolus)āži no 1. jūnija līdz 30. novembrim, kazlēni (vecums līdz vienam gadam) un kazas – no 15. augusta līdz 30. novembrim;
mežacūkas (Sus scrofa)visu gadu

lvLV