Mednieku kursi tālmācībā

Pirms cilvēki izvēlās sev piemērotāko mācīšanās veidu daudz tiek plānots un izvērtēts, ko tad izvēlēties sev. Mērķis ir viens – kļūt par zinošu, pilntiesīgu mednieku. Tādu iespēju mēs jums noteikti varam sniegt. Īpaši jau tiem interesentiem, kuri rūpīgi apdomā, kā lietderīgāk saplānot savu laiku mācībām. Mēs mācam attālināti. Tā ir iespēja mācības plānot sev piemērotos brīžos. Tas pilnvērtīgi iespējams mūsu sagatavotajā tālmācības vidē.

Tālmācība medniekiem paredz ļoti interesantu mācīšanās vidi. Iespēju gan lasīt mācību materiālus, gan gūt zināšanas pildot saistošus testus. Mēs uzskatam, ka mācību procesam jābūt vērtīgam – jāpanāk vēlamais rezultāts. Kursu noslēgumā katram dalībniekam jābūt zinošam medību jautājumos un gatavam nokārtot mednieku eksāmenu Valsts meža dienestā.

Medība lapa ir pieejams mācību resurss gan cilvēkiem kuri vēlas kļūt par medniekiem, gan cilvēkiem kuri jau ir mednieki. Tālmācība medniekiem ir pieejams resurss visiem, kuri plāno kļūt par mednieku vai medību vadītāju.

Medību lapa nodrošina pilnvērtīgu mācību programmu visiem interesentiem.

Medību lapas piedāvātā tālmācība medniekiem, sagatavo tevi iespējai kļūt par mednieku. Kļūt zinošam ir jābūt katra apmācību dalībnieka mērķim. Mēs jums dosim iespēju iemācīties sev vērtīgas un pielietojamas zināšanas. Zināt ir vērtība, kuru augstu vērtē ikviens.

lvLV